Used Propane Storage Tanks Georgia

 

18,000 Georgia 1967 #2855 (Atlas Tank - 1967 )

Size: 18,000
OAL: 44'

Code Stamps: ASME

 

Quantity: 1

   

30,000 Georgia 1976 #2852 (Atlas Tank - 1976 )

Size: 30,000
OAL: 66'

Code Stamps: ASME

 

Quantity: 1